Normativa MUNICIPAL (ORDENANCES)

Ordenança reguladora del servei_BOIB

Ordenança reguladora de la taxa_BOIB

Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1

Sant Francesc Xavier
07860 – Formentera
Telf.: 971 32 10 87

Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà