Comprovau si la vostra autorització per aparcar a la zona regulada de Formentera està en vigor.

Servei d'estacionament regulat

Zones - Horaris - Preus/Bonificacions:

ZONA BLAVA. Es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina:


ESTIU (de maig a octubre)
Temps d´estacionament màxim: 24 hores
Horari de pagament: de dilluns a diumenge de 9.00 a 21.00 h

HIVERN (de novembre a abril)
Temps d´estacionament màxim: 72 hores
Horari de pagament: de dilluns a dissabte de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Excepte Es Pujols que té estacionament lliure les 24 hores.

ZONA VERDA. La Savina:

Ús exclusiu per a residents de Formentera. Temps d´estacionament màxim: 15 dies per a residents de la Savina. 24 hores a l’estiu / 72 hores a l’hivern per a la resta de residents de l’illa.

PREUS I BONIFICACIONS:

PREU: 1,20€ / hora (excepte bonificats)
Tiquet de 15 minuts: gratuït per a tots els usuaris residents i turistes.
Residents a Formentera: bonificat al 100 %
Persones amb mobilitat reduïda: aparcament lliure
Vehicles elèctrics: bonificat al 100 %
Vehicles híbrids: bonificat al 50 %
Bons per a allotjaments turístics: bonificat al 25%

– TIQUET DE 15 MINUTS!
Gratuït per a tots els usuaris (residents i visitants)
– PLACES DE 15 MINUTS EN ZONES COMERCIALS
(en horari de pagament)

Es Pujols

Sant Ferran

Sant Francesc Xavier

La Savina

Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1

Sant Francesc Xavier
07860 – Formentera
Telf.: 971 32 10 87

Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà