Comprovau si la vostra autorització per aparcar a la zona regulada de Formentera està en vigor.

Servei d'estacionament regulat

Zones - Horaris - Preus/Bonificacions:

Zona blava des Pujols

Estiu (de maig a octubre).
– Temps d’estacionament màxim: 24 h.
– Horari de pagament: de dilluns a diumenges de 9.00 a 21.00 h.
Hivern (de novembre a abril).
– Estacionament lliure les 24 h.

Zona blava de Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina

Estiu (de maig a octubre).
– Temps d’estacionament màxim: 24 h.
– Horari de pagament: de dilluns a  diumenge de 9.00 a 21.00 h.
Hivern (de novembre a abril).
– Temps d’estacionament màxim: 72 h.
– Horari de pagament: de dilluns a dissabte de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.

Zona verda de la Savina:

Tot l’any
– Ús exclusiu per a residents de Formentera. Temps d’estacionament màxim: 15 dies per a residents de la Savina. 24 h a l’estiu / 72 h a l’hivern per a la resta de residents a Formentera.

Preus i bonificacions:

Preu: 1,20€ / hora.
Tiquet de 15 minuts: gratuït per a tots els usuaris residents i turistes.
Residents a Formentera: bonificat al 100%.
Persones amb mobilitat reduïda: aparcament lliure.
Vehicles elèctrics: bonificat al 100%.
Vehicles híbrids: bonificat al 50%.

– TIQUET DE 15 MINUTS!
Gratuït per a tots els usuaris (residents i visitants)
– PLACES DE 15 MINUTS EN ZONES COMERCIALS
(en horari de pagament)

Es Pujols

Sant Ferran

Sant Francesc Xavier

La Savina

Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1

Sant Francesc Xavier
07860 – Formentera
Telf.: 971 32 10 87

Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà