NORME COMUNI (ORDENANZE)

Ordinanza che regola il servizio_BOIB

Ordinanza che regola il tasso_BOIB

Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1 · 07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87

Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà