GEMEINDEVORSCHRIFTEN (VERORDNUNGEN)

Regulierungen und Verordnungen/servicio BOIB

Regulierungen und Verordnungen/taxa BOIB

Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1 · 07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87

Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà